De Cursus

De Cursus

Universelle is een moderne lesmethode voor schriftelijk onderwijs in de Franse taal, ontstaan na jarenlange ervaring met lesgeven aan leerlingen en volwassenen (Gemeentelijk Gymnasium Apeldoorn en Apeldoornse Volksuniversiteit).


Er is een cursus voor débutants (beginners) en voor faux-débutants (de weggezakte kennisophalers). Er zijn zes niveaus; aan het einde van Niveau IV zit u op havo niveau, aan het eind van Niveau VI op eind vwo. De lessen bevatten aktuele teksten uit Franse tijdschriften en kranten en een overmaat aan dialogen met situaties die in de praktijk voorkomen: de weg vragen, telefoneren, boodschappen doen, pech met de auto, tanken, een parkeerplaats zoeken, hotelkamer reserveren, plaats vragen op de camping, naar dokter of tandarts, een fiets huren, een fietspomp lenen, etc. etc.


Verder allerlei oefeningen om de spreek-en luistervaardigheid te vergroten; u maakt ze met het grootste gemak en plezier, want de teksten, dialogen en oefeningen zijn zodanig opgezet dat ze een eenheid vormen. Woorden en uitdrukkingen in bijvoorbeeld de eerste tekst komen in de dialogen en exercices steeds een aantal keren terug, ook in de volgende lessen. Hierdoor herkent en onthoudt u bepaalde zinsconstructies heel gemakkelijk. Bij iedere nieuwe oefening, dialoog of tekst krijgt u het idee: dit ben ik vaker tegengekomen, dit herken ik. Al het aangeboden materiaal bevat iets nieuws, maar gaat tegelijkertijd ook even terug naar wat al bekend is. Zie achtergronden

Wat wil men bereiken?

 

Einddoel:

Een stevige kennis van de Franse taal, een Franse tekst moeiteloos kunnen lezen, vlot kunnen converseren ook in moeilijke situaties.

Debutant

Aantal lessen:

24 (8 series van 3 lessen).

Duur van de studie op basis van 6 uur studie per week: 8 maanden.

Faux-debutant

Aantal lessen:

18 (6 series van 3 lessen).

Duur van de studie op basis van 6 uur studie per week: 6 maanden.

Niveaus

Na de 24 of 18 lessen kan men de verkregen kennis verder uitverdiepen t/m niveau zes.