Eerste Nieuwsbrief

Nieuwsbrief no. 1 – april 2008

Parlez-vous franglais ?

Ook de Franse taal kan er niet onderuit, het Frans kent veel, volgens puristen te veel Engelse woorden en uitdrukkingen. De linguiste Etiemble werd bekend door zijn werkje Parlez-vous franglais ?, waarin hij onder meer vaststelde dat de Franse taal een overmaat aan ontlening aan het Engels bevat. Sinds de uitgave ervan (in 1964) is er weinig veranderd, het Engels blijft domineren. Nieuwsbrief bijvoorbeeld is in het Frans heel gewoon Newsletter, e-mail is e-mail.

Hier volgens wat Engelse woorden die min of meer ingeburgerd zijn. Kunt u dus bij uw conversatie gerust gaan gebruiken. Un after-shave, le baby-boom, bronzer, un by-pass, un charter, un check-list, un crash, le design, un drugstore, un eyeliner, le hardware et le software, un happy-end, les hippies, un hobby, un hovercraft, les jeans, le job, un jogger, le juke-box.

Voor hovercraft gebruikt men ook wel aéroglisseur, echt Frans dus. E-mail is nu ook courriel, in 2003 opgenomen in le Petit Robert.

L´accent circonflexe

Het dakje op bepaalde klinkers heeft slechts indirect met de uitspraak te maken. Het accent circonflexe wordt in een aantal gevallen gebruikt

om het wegvallen van een medeklinker aan te geven, veelal de s vóór de t. We geven een paar voorbeelden:

Le bâtard, de bastaard (De s vóór de t is verdwenen).

La bête, het beest

Le château, het kasteel

La fête, het feest

La fenêtre, het venster

La forêt, het bos (In het Engels forest)

Un fût, een fust

Le mât, de mast.

Géén dakje als de s is blijven staan. Vgl.

La fête, le festival; la bête, la bestiole, het beestje; la forêt, le forestier, de boswachter.

Deze kennis kan nuttig zijn bij het raden naar een op het eerte gezicht onbekend woord. Ook heeft het accent circonflexe nog andere functies.

Wie daar belang in stelt moet snel een cursus bestellen.

Uitspraak

Is de uitspraak van het Frans gemakkelijker dan die van het Engels ? Een kennis die Frans studeert beweert van wel, maar ik geloof dat niet zo. (Marcel van H. aspirant cursist).

Hij heeft gelijk, il a raison, de Franse taal wint het hier, want in het Frans is er in het algemeen weinig verschil tussen spelling en uitspraak. In het Engels niet. Een voorbeeld:

Rare = zeldzaam

In het Engels         A rare animal.  ( Uitspraak wijkt sterk af van de spelling).

In het Frans          Un animal rare. (Uitspraak is zo goed als gelijk aan wat geschreven staat).

Er zijn meer voorbeelden. Waarschijnlijk vindt men het Engels gemakkelijker omdat je via radio, tv en internet meer met Engels in aanraking komt.

Maar met steun van cd of audiobestand (en een goede cursus) gaat de studie van het Frans iedereen gemakkelijk af.

---------------------------------------

Cordialement,

Dirk Postmus